هاست دایرکت ادمین وارز

moncler jacket moncler online shop parajumpers jakke woolrich outlet woolrich parka sale woolrich parka outlet woolrich parka outlet online parajumper long bear

هاست دایرکت ادمین وارز

کلیه سرویس های زیر وارز بوده و از اپتایم و کیفیت مناسب برخوردار اسـت این سرویس هــا بر روی سرور های قدرتمنــد نسـل جدید قرار دارند.

 • NP11

  2/500 تومان ماهانه

  فضا:
  500MB
  پهنای باند:
  نامحدود
  کنترل پنل:
  وب سرور:
  apache
  پارک دامنه:
  10
  ساب دامنه:
  10
  تعداد سایت:
  1
  FTP اکانت:
  5
  پایگاه داده:
  4
  فایروال:
  آنتی دیداس:
  انتی شلر:
  قیمت ماهانه:
  2/500
  قیمت سالانه:
  25/000
  فضا
  پهنای باند
  کنترل پنل
  وب سرور
  پارک دامنه
  ساب دامنه
  تعداد سایت
  FTP اکانت
  پایگاه داده
  فایروال
  آنتی دیداس
  انتی شلر
  قیمت ماهانه
  قیمت سالانه
 • NP12

  5/000 تومان ماهانه

  فضا:
  1GB
  پهنای باند:
  نامحدود
  کنترل پنل:
  وب سرور:
  apache
  پارک دامنه:
  نامحدود
  ساب دامنه:
  نامحدود
  تعداد سایت:
  1
  FTP اکانت:
  نامحدود
  پایگاه داده:
  نامحدود
  فایروال:
  آنتی دیداس:
  انتی شلر:
  قیمت ماهانه:
  5/000
  قیمت سالانه:
  50/000
 • NP13

  9/000 تومان ماهانه

  فضا:
  2GB
  پهنای باند:
  نامحدود
  کنترل پنل:
  وب سرور:
  apache
  پارک دامنه:
  نامحدود
  ساب دامنه:
  نامحدود
  تعداد سایت:
  2
  FTP اکانت:
  نامحدود
  پایگاه داده:
  نامحدود
  فایروال:
  آنتی دیداس:
  انتی شلر:
  قیمت ماهانه:
  9/000
  قیمت سالانه:
  90/000
 • NP14

  25/000 تومان ماهانه

  فضا:
  5GB
  پهنای باند:
  نامحدود
  کنترل پنل:
  وب سرور:
  apache
  پارک دامنه:
  نامحدود
  ساب دامنه:
  نامحدود
  تعداد سایت:
  3
  FTP اکانت:
  نامحدود
  پایگاه داده:
  نامحدود
  فایروال:
  آنتی دیداس:
  انتی شلر:
  قیمت ماهانه:
  25/000
  قیمت سالانه:
  180/000
 • NP15

  38/000 تومان ماهانه

  فضا:
  10GB
  پهنای باند:
  نامحدود
  کنترل پنل:
  وب سرور:
  apache
  پارک دامنه:
  نامحدود
  ساب دامنه:
  نامحدود
  تعداد سایت:
  5
  FTP اکانت:
  نامحدود
  پایگاه داده:
  نامحدود
  فایروال:
  آنتی دیداس:
  انتی شلر:
  قیمت ماهانه:
  38/000
  قیمت سالانه:
  270/000

Cart

 • No products in the cart.